Przeglądy systemów SSP, CCTV, SSWiN, KD i DSO

Systemy bezpieczeństwa są niezbędne do ochrony życia i mienia. Poprawnie działająca detekcja pożaru i dźwiękowy system ostrzegania zapewniają sprawną i szybką ewakuację oraz przyjazd służb ratowniczych.
Systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu pozwalają ustrzec się od kradzieży i niszczenia własności. Tylko okresowe przeglądy i kontrola działania dają możliwość utrzymania instalacji w pełnej sprawności. Częstotliwość konserwacji określają rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskie Normy, DTR i zalecenia producentów.

bosch-1-scaled